Poslovna zgrada Dijamant
06.11.2017
Muzej na uščću Lyon, Francuska
24.09.2017

Centralna željeznička stanica Porta Susa Torino, Italija